Disclaimer

29 oktober 2020

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.dutchtechcampus.nl. Onze website en nieuwsbrief worden gecreëerd en beheerd door PingProperties Management B.V., PingProperties Siemens Tech Campus Fund B.V., Hoogoorddreef 1101 BA, Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62125761.

 

Wij hebben deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. PingProperties Siemens Tech Campus Fund B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door PingProperties verstrekte informatie.

Geen advies

Onze website is bedoeld om u vrijblijvend te informeren. Er staat alleen algemene informatie op. Wij verstrekken door middel van deze website informatie over Dutch Tech Campus. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt de informatie niet beschouwen als een persoonlijk advies. Als u een beslissing neemt op basis van deze informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Fouten op de website

Wij zorgen ervoor dat de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op de website is van PingProperties Siemens Tech Campus Fund B.V. en wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Dit geldt voor de teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken en de vormgeving en huisstijl.

 

Het is dan ook niet toegestaan om informatie/materialen te verveelvoudigen, te kopiëren of openbaar te maken, op welke manier dan ook, zonder dat u daarvoor vooraf schriftelijke toestemming van ons heeft ontvangen.

 

Bij persoonlijk, niet commercieel gebruik: U dient altijd te vermelden dat u de informatie/het materiaal heeft gevonden op www.dutchtechcampus.nl. U mag de teksten van de website daarbij nooit veranderen, noch mogen foto’s worden bewerkt.

Doorlink naar websites van anderen

Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Bereikbaarheid website

We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Nederland

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij kunnen alle inhoud van onze website en de regels van deze disclaimer zonder aankondiging wijzigen.

Privacy verklaring

Voor uitgebreidere informatie en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze Privacy verklaring op www.dutchtechcampus.nl