Ontwikkeling

Ontwikkeling Dutch Tech Campus

Het voormalig Siemens-terrein is de afgelopen jaren herontwikkeld tot een campusterrein met een eigen identiteit, goede faciliteiten en een consistente huurbezetting. De komende jaren zal de campus verder ontwikkeld worden tot kwalitatief, duurzaam en volwassen campus voor bedrijven gericht op technologie, mobiliteit en e-health & care. Investeringen in bestaande gebouwen, herinrichting van het binnenterrein en de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige logistieke centra, geven invulling aan deze ambitie. De campus heeft een totale ontwikkelpotentie van 36.000 m².

Dutch Tech Campus
Dutch Tech Campus

Gebiedsontwikkeling

Het Dutch Innovation Park, waar Dutch Tech Campus onderdeel van uitmaakt, is een gebied waar in de toekomst wonen, werken en onderwijs verenigd moeten worden. De eerste aanzet hiervoor was de realisatie van een nieuw NS station (Station Lansingerland-Zoetermeer) op de kop van het DTC-terrein in 2018. De Gemeente Zoetermeer, Dutch Tech Campus en de Haagse Hogeschool (onderdeel van de Dutch Innovation Factory) werken hierbij nauw samen aan een gezamenlijke visie om het gebied verder te ontwikkelen.

Laatste nieuws

Dutch Tech Campus

Bouwhekken B1

De renovatiewerkzaamheden aan gebouw B1 zijn reeds van start gegaan. Wij vinden het belangrijk dat Dutch Tech Campus een nette en verzorgde uitstraling heeft. Daarom hebben wij de bouwplaats bij gebouw B1 afgeschermd met bouwhekdoeken.

Lees verder »